Skip to main content
HEZIKETA ZIKLOAK

Goi maila

Hazi, hezi, gozatu gurekin

Gizarteratzeko
goi mailako teknikaria

Ikasketaren iraupena

2000 ordu: 1640 ordu ikastolan eta 360 ordu enpresan

Liburuxka jaitsi (PDF)

Programa osagarriak

 • Formazio duala.
 • Ikasenpresa eta Urrats bat.
 • Agenda 2030.
 • Boluntariotza.
 • Digitalizazioa.
 • Braille.
 • Mailari egokitutako ingeles klaseak.

Zer?

Gizarteratzeko beharrezko esku-hartzeak identifikatu, antolatu, aurrera eraman eta ebaluatzeko gai izango zara, horretarako estrategia eta teknika espezifikoak aplikatuta, uneoro hartzaileekiko errespetua erakutsiz.

Nola?

 • Pertsonan oinarritutako hezkuntza proiektuarekin.
 • Metodologia aktiboak, proiektu eta erronka anitzak erabiliz.
 • Nazioarteko proiektuekin: Erasmus +, K2, elkartrukeak.
 • Ikasketa zerbitzuak eginez.
 • Eraldaketa digitala oinarri izanez.

Moduluak

1. MAILA

 • Esku-hartze sozialaren testuingurua.(99 o.)
 • Bizikidetasun-unitateentzako arreta.(165 o.)
 • Autonomia pertsonalaren sustapena.(198 o.)
 • Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak.(165 o.)
 • Gizartean parte hartzeko metodologia.(132 o.)
 • Gizarte-trebetasunak.(132 o.)
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea.(99 o.)

2.MAILA

 • Gizarteratzea ata laneratzea.(200 o.)
 • Gizarte-bitartekotza.(120 o.)
 • Hezkuntza esku-hartzeko laguntza.(120 o.)
 • Lehen laguntzak.(60 o.)
 • Gizarteratzeko proiektua.(50 o.)
 • Ingeles teknikoa.(40 o.)
 • Enpresa eta ekimen sortzailea.(60 o.)
 • Lantokiko prestakuntza.(360 o.)

Bereizgarriak

• Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun arreta emateko ziurtagiri profesionala.
• Keinu hizkuntzako A1 eta A2.
• Errealitate birtualaren erabilera.

Hazi, hezi, gozatu gurekin

Diagnosi-irudiko eta medikuntza nuklearreko
goi-mailako teknikaria

Ikasketaren iraupena

2000 ordu: 1490 ordu ikastolan eta 510 ordu enpresan

Liburuxka jaitsi (PDF)

Programa osagarriak

 • Formazio duala.
 • Ikasenpresa eta Urrats bat.
 • Agenda 2030.
 • Boluntariotza.
 • Digitalizazioa.
 • Braille.
 • Mailari egokitutako ingeles klaseak.

Zer?

Medikuaren agindua betez eta Diagnosi Irudiko teknikak erabiliz, esate baterako, Erradiologia, TC, Erresonantzia, Medizina Nuklearra, Ekografia… osasun profesional honek irudiak lortuko ditu pazientearen diagnosirako eta tratamendurako. Halaber, bezeroa egoki tratatuko du bere zerbitzuan dagoen bitartean eta beharrezko diren babes neurri egokiak hartuko ditu bere jardueran.

Nola?

 • Pertsonan oinarritutako hezkuntza proiektuarekin.
 • Metodologia aktiboak, proiektu eta erronka anitzak erabiliz.
 • Nazioarteko proiektuekin: Erasmus +, K2, elkartrukeak.
 • Ikasketa zerbitzuak eginez.
 • Eraldaketa digitala oinarri izanez.

Moduluak

1.MAILA

 • Pazientearen arreta. (132 o.)
 • Oinarri fisikoak eta ekipoak. (198 o.)
 • Irudi bidezko anatomia. (231 o.)
 • Babes erradiologikoak. (132 o.)
 • Erradiologia sinpleko teknikak. (165 o.)
 • Ingeles teknikoa. (33 o.)

2.MAILA

 • Erradiologia bereziko teknikak. (60 o.)
 • Ordenagailu bidezko tomografia eta ekografia teknikak. (105 o.)
 • Erresonantzia magnetiko bidezko irudi-teknikak. (95 o.)
 • Medikuntza nuklearreko irudi-teknikak. (75 o.)
 • Erradiolofarmaziako teknikak. (60 o.)
 • Diagnosi-irudiko eta medikuntza nuklearreko proiektua. (50 o.)
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
 • Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
 • Lantokiko prestakuntza. (510  o.)

Bereizgarriak

• Hygheos ospitaleko kudeaketarako softwarearen erabilera.
• Ekografiako formazioa.
• Biomodeloen 3D inpresio eta erabilera osasungintzan.
• TAC – Rx simuladoreak.

Hazi, hezi, gozatu gurekin

Osasun-dokumentazioko
eta administrazioko goi-mailako teknikaria

Ikasketaren iraupena

2000 ordu: 1640 ordu ikastolan eta 360 ordu enpresan

Liburuxka jaitsi (PDF)

Programa osagarriak

 • Formazio duala.
 • Ikasenpresa eta Urrats bat.
 • Agenda 2030.
 • Boluntariotza.
 • Digitalizazioa.
 • Mailari egokitutako ingeles klaseak.

Zer?

Pazienteen arretan eta osasun-zentroen administrazio-kudeaketan, esku hartzen da informazio eta dokumentazio klinikoa tratatzeko prozesuak antolatuz, datuak bilduz, erregistratuz eta kodetuz, informazioa balidatuz eta araudiaren betearazpena bermatuz.

Nola?

• Pertsonan oinarritutako hezkuntza proiektuarekin.
• Metodologia aktiboak, proiektu eta
erronka anitzak erabiliz.
• Nazioarteko proiektuekin: Erasmus +, K2,
elkartrukeak.
• Ikasketa zerbitzuak eginez.
• Eraldaketa digitala oinarri izanez.

Moduluak

1.MAILA

 • Pazienteak kudeatzea.(99 o.)
 • Terminologia klinikoa eta patologia.(165 o.)
 • Diagnostikoak egitea eta prozedurak.(165 o.)
 • Osasun-artxiboak eta dokumentazioa.(132 o.)
 • Osasun arloko informazio eta sailkapen-sistemak.(165 o.)
 • Bulegotika eta informazioaren prozesua.(165 o.)
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea.(99 o.)

2.MAILA

 • Osasun-kodetzea.(180 o.)
 • Laguntza psikosoziala paziente-erabiltzaileari.(80 o.)
 • Datuak balidatzea eta ustiatzea.(120 o.)
 • Osasun arloko administrazio-kudeaketa.(120 o.)
 • Osasun-dokumentazioaren eta administrazioaren proiektua.(50 o.)
 • Ingeles teknikoa.(40 o.)
 • Enpresa eta ekimen sortzailea.(60 o.)
 • Lantokiko prestakuntza.(360  o.)

Bereizgarriak

• Errealitate birtualaren erabilera anatomia eta fisiologiaren lanketan.
• “Hygehos” Ospitale Birtualean lan egiteko aukera egunerokotasunean.
• Kodifikaziorako CIE-10-ES legedian prestaketa eta sakontze kurtsoak profesional adituen eskutik.
• Pazienteekin komunikatzeko teknika eta lenguaia ezberdinen lanketa: braille, keinuen hizkuntza…

Hazi, hezi, gozatu gurekin

Protesi-audiologiako goi-mailako teknikaria

Ikasketaren iraupena

2000 ordu: 1640 ordu ikastolan eta 360 ordu enpresan

Liburuxka jaitsi (PDF)

Programa osagarriak

 • Formazio duala.
 • Ikasenpresa eta Urrats bat.
 • Agenda 2030.
 • Boluntariotza.
 • Digitalizazioa.
 • Mailari egokitutako ingeles klaseak.

Zer?

Titulu honen konpetentzia orokorra entzumen-protesiak hautatzea eta egokitzea da, eta, horretarako, audiologia-ebaluazioa egitea, erabiltzaileen jarraipena egitea, protesia mantentzea eta babes akustikoko neurriak finkatzea, soinu-mailaren ebaluazioa abiapuntu izanik.

Nola?

• Pertsonan oinarritutako hezkuntza proiektuarekin.
• Metodologia aktiboak, proiektu eta
erronka anitzak erabiliz.
• Nazioarteko proiektuekin: Erasmus +, K2,
elkartrukeak.
• Ikasketa zerbitzuak eginez.
• Eraldaketa digitala oinarri izanez.

Moduluak

 • Entzumen-ezaugarri anatomosentsorialak
 • Audioprotesietako teknologia elektronikoa
 • Akustika eta soinu-babeseko elementuak
 • Entzumenerako babeskiak eta moldeak lantzea
 • Entzumen-protesiak aukeratzea eta egokitzea
 • Hipoakusikoen arreta
 • Entzumena eta hitzezko komunikazioa
 • Protesi-audiologiako proiektua
 • Ingeles teknikoa
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea
 • Enpresa eta ekimen sortzailea
 • Lantokiko prestakuntza

Bereizgarriak

• Biomodeloen 3D inpresio eta erabilera osasungintzan.
• Errealitate birtualaren erabilera anatomia eta fisiologiaren lanketan.
• Pazienteekin komunikatzeko teknika eta lenguaia ezberdinen lanketa: braille, keinuen hizkuntza…

Hazi, hezi, gozatu gurekin

Erradioterapiako eta dosimetriako
goi-mailako teknikaria

Ikasketaren iraupena

2000 ordu: 1490 ordu ikastolan eta 510 ordu enpresan

Programa osagarriak

 • Formazio duala.
 • Ikasenpresa eta Urrats bat.
 • Agenda 2030.
 • Boluntariotza.
 • Digitalizazioa.
 • Mailari egokitutako ingeles klaseak.

Zer?

Titulu honen konpetentzia orokorra da erradiazio ionizatzaile bidezko tratamenduak aplikatzea, medikuaren aginduz; iturri kapsulatuak dituzten ekipoak edo erradiazioen produzitzaileak erabiltzea, erradioterapiako arau orokorrak eta espezifikoak aplikatuta, eta pazienteari unitatean dagoen bitartean laguntzea; eta ospitaleko babes erradiologikoko prozedurak egitea, kalitatea bermatzeko arauei eta laguntza-unitatean zehaztutako protokoloei jarraikiz.

Nola?

• Pertsonan oinarritutako hezkuntza proiektuarekin.
• Metodologia aktiboak, proiektu eta
erronka anitzak erabiliz.
• Nazioarteko proiektuekin: Erasmus +, K2,
elkartrukeak.
• Ikasketa zerbitzuak eginez.
• Eraldaketa digitala oinarri izanez.

Moduluak

 • Pazientearen arreta. (132 o.)
 • Oinarri fisikoak eta ekipoak. (198 o.)
 • Irudi bidezko anatomia. (231 o.)
 • Babes erradiologikoa. (132 o.)
 • Tratamenduaren simulazioa. (165 o.)
 • Dosimetria fisikoa eta klinikoa. (90 o.)
 • Teleterapia bidezko tratamenduak. (150 o.)
 • Brakiterapia bidezko tratamenduak. (150 o.)
 • Erradioterapia eta dosimetriako proiektua. (50 o.)
 • Ingeles teknikoa. (33 o.)
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
 • Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
 • Lantokiko prestakuntza. (510 o.)

Hazi, hezi, gozatu… gurekin

Goi mailako zikloen inguruan inongo galderarik edota zalatzarik baduzu, galdetu lasai gure kontakturako atalean aurkituko dituzun aukeren bidez.

Hitzegin dezagun
Skip to content