Skip to main content

Euskal kooperatibismoak bat egin du Garapen Jasangarrirako 2030 Agendarekin

2024/01/31.- TOLOSAKO INMAKULA kooperatiba Garapen Jasangarrirako Helburuen (GJH) alde egiten duen lanagatik nabarmentzen da. Garapen Jasangarrirako 2030 Agendarekin duen konpromisoaren harira, TOLOSAKO INMAKULA kooperatibak Pobrezia desagertzea (GJH 1), Osasuna eta ongizatea (GJH 3), Kalitate oneko hezkuntza (GJH 4), Genero-berdintasuna (GJH 5), Edateko ura eta saneamendua (GJH 6), Energia eskuragarri eta ez-kutsatzailea (GJH 7), Landuina eta hazkunde ekonomikoa (GJH 8), Industria, berrikuntza eta azpiegitura (GJH 9), Desberdintasunak murriztea (GJH 10), Hiri eta komunitate iraunkorrak (GJH 11), Producción y consumo responsable (GJH 12), Klima babesteko ekintza (GJH 13), Uretako bizitza (GJH 14), Lehorreko bizitza (GJH 15), Bakea, justizia eta instituzio sendoak (GJH 16) sustatzen ditu.

TOLOSAKO INMAKULA kooperatibak Garapen Jasangarrirako Helburuen alde egiten duen lana KOOPDS Euskadi autodiagnostikoaren ondorioa da. Autodiagnostiko hori KONFEKOOP-Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Munduko Landa Foroak eta Unesco Etxeak egin dute, euskal kooperatibek Garapen Jasangarrirako Helburuen alde egiten duten ekarpena zenbatekoa den jakin dezaten eta ekarpen hori ebaluatu, ezagutarazi eta ikusarazi dezaten. TOLOSAKO INMAKULA kooperatibak garapen jasangarriaren alde lan egiten du. Horretarako, uraren eta saneamenduaren erabilera eta kudeaketa jasangarria sustatzen du, genero-berdintasuneko plan bat du, emakumeen eta gizonen artean berdintasuna eta soldata-parekotasuna sustatzen dituena, ustelkeria eta iruzur-kasuak saihesteko barne-araudia du.

TOLOSAKO INMAKULA kooperatibak badaki beharrezkoa dela etengabe hobekuntzak egitea 2030 Agendarekin duen konpromisoa betetzeko. Hori dela eta, neurriak txertatzen jarraituko du, bere kudeaketan Garapen Jasangarrirako Helburuak betetzeko aurrera egitearren.

EUSKAL KOOPERATIBISMOAREN ZEREGINA FUNTSEZKOA DA

Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda pertsonen, planetaren eta gizarte-justiziaren aldeko ekintza-plan bat da. Garapen jasangarrirako 17 helburu eta 169 xede dira, guztiak ere gizarte- eta ingurumen-arlokoak eta izaera integrala eta unibertsala dutenak. Nazio Batuek azpimarratu dute baliabideak eta zerbitzuak modu kolektiboan kudeatzea lagungarria dela lurraldeak eta pertsonak modu jasangarrian garatzeko.

Kooperatibak, ekonomia- eta gizarte-eredu jasangarri bateko eragileak diren aldetik, ezinbestekoak dira garapen jasangarrirako helburuak lortzeko. Euskal kooperatibismoak, bere balioekin eta bere esperientziarekin, oso eginkizun garrantzitsua izango du Nazio Batuen 2030 Agendan; izan ere, euskal kooperatibismoa, berez, antolaketa-eredu jakin baten aldeko apustua da, eta antolaketa-eredu horrek hau guztia sustatzen du: partaidetza, berdintasuna, arriskuen eta baliabideen kudeaketa bateratua, informazioa eta ezagutza.

Hori guztia lagungarria da garapen jasangarria lortzeko, bai eta bizi-baldintzak hobetzeko ere, betiere berdintasunean. Garapen Jasangarrirako Helburuak enpresetako planetan txertatzea onuragarria da hainbat prozesu indartzeko, prozesu horien artean daudelarik arriskuak, aukera materialak eta kostuak identifikatzea eta kudeatzea; merkatu berriak sortzea eta merkatu berrietara sartzea; negozio-ereduak berritzea, eraginkorrago eginez; eta, hala, estrategia eta kooperatiben itxaropenak langileekin, bezeroekin, hornitzaileekin, inbertitzaileekin eta komunitatearekin lerrokatzea.

Skip to content